Trung tâm FamilySearch

Rio Vista California FamilySearch Center

TÌM CHỈ DẪN

Thông Tin

pdimaggio75@hotmail.com
1050 Flores Way
Rio Vista, CA 94571
TÌM CHỈ DẪN

Giờ

Chỉ Theo Lịch Hẹn

Các dịch vụ

  • Spoken Languages: English
  • Computers
  • Discovery experiences
  • Printer

Một trung tâm FamilySearch trông như thế nào?

Các trung tâm FamilySearch tọa lạc bên trong nhiều tòa nhà khác nhau, như nhà thờ và thư viện. Các trung tâm này mở cửa cho công chúng và cho phép truy cập vào các hồ sơ độc quyền và quyền truy cập miễn phí vào công nghệ. Nhân viên được đào tạo để giúp bạn nghiên cứu và khám phá lịch sử gia đình.
TÌM HIỂU THÊM
Người phụ nữ nhận được sự giúp đỡ từ một người tình nguyện tại một trung tâm FamilySearch.