Trung tâm FamilySearch

Hailey Idaho FamilySearch Center

TÌM CHỈ DẪN

Thông Tin

ID_Hailey@familyhistorymail.org
821 Broadford Road
Hailey, ID 83333
TÌM CHỈ DẪN

Giờ

W 10am-1pm, 7pm-8:30pm; Th 10:am-1pm

Các dịch vụ

  • Spoken Languages: English

Một trung tâm FamilySearch trông như thế nào?

Các trung tâm FamilySearch tọa lạc bên trong nhiều tòa nhà khác nhau, như nhà thờ và thư viện. Các trung tâm này mở cửa cho công chúng và cho phép truy cập vào các hồ sơ độc quyền và quyền truy cập miễn phí vào công nghệ. Nhân viên được đào tạo để giúp bạn nghiên cứu và khám phá lịch sử gia đình.
TÌM HIỂU THÊM
Người phụ nữ nhận được sự giúp đỡ từ một người tình nguyện tại một trung tâm FamilySearch.