FamilySearch center

Rio Vista California FamilySearch Center

KUMUHA NG DIREKSYON

Impormasyon

pdimaggio75@hotmail.com
1050 Flores Way
Rio Vista, CA 94571
KUMUHA NG DIREKSYON

Oras

Kailangang Mag-Iskedyul ng Appointment

Mga Serbisyo

  • Spoken Languages: English
  • Computers
  • Discovery experiences
  • Printer

Ano ang makikita sa loob ng isang FamilySearch center?

Ang mga FamilySearch center ay matatagpuan sa iba’t ibang gusali, tulad ng mga simbahan o aklatan. Bukas ang mga ito sa publiko at nagbibigay ng access sa eksklusibong mga rekord at teknolohiya. Ang mga kawani nito ay sinanay para tulungan kang magsaliksik at tuklasin ang tungkol sa iyong pamilya.
ALAMIN ANG IBA PA
Babae na tinutulungan ng isang volunteer sa isang FamilySearch center.